Przejdź do treści
Strona główna > Blog > Wzory coachingu. Moje Top 5

Wzory coachingu. Moje Top 5

  wzory coachingu

  Czy wzory coachingu to oksymoron? Przecież coaching działa w oparciu o pojęcia z zakresu psychologii a nie matematyki. I choć wzory nie czynią z coachingu nauki, gdzie wszystko można zważyć i zmierzyć to mam nadzieję, że mogą przybliżyć proces coachingu umysłom ścisłym. Poniżej moja top lista 5 formuł.

  1. Najstarszy wzór dotyczący coachingu

  P = p- i

  (P= Performance (jakość działania, p=potential (potencjał), i = interference (przeszkody, bariery)

  autor: Tim Gallway w książce „The Inner Game of Tennis”

  2. Wzór na Zmianę

  C = V x D x F > R

  C=change (zmiana), V=vision of the future (wizja przyszłości), D=dissatisfaction of status quo (niezadowolenie z obecnego stanu), F=first step (pierwszy krok), R=resistance to change (opór przed zmianą)

  autor: David Gleicher, formuła w wersji Kathie Dannemiller. 

  3. Wzór na zachowanie osoby

  B = f(P, E)

  B=Behavior (zachowanie), f=function of (funkcja), P=Person (osoba), E-environment (otoczenie)

  autor: Kurt Lewin

  4. Wzór na zaufanie do coacha

  T = (C + R + I)/S

  T=trust (zaufanie), C=credibility (wiarygodność), R=reliability (niezawodność), I=intimacy (zażyłość) S=self-orientation (skupienie na sobie)

  autorzy: David Maister,  Charles Green, Robert Galford w książce „The Trusted Advisor”

  5. Wzór na Jakość Działania

  P=f(S, C)

  P=performance (jakość działania), f=function of (funkcja), S=support (wsparcie), C=challenge (wyzwanie)

  autorzy: Robert M. Yerkes and John Dillingham Dodson