Czy wzory coachingu to oksymoron? Przecież coaching działa w oparciu o pojęcia z zakresu psychologii a nie matematyki. I choć wzory nie czynią z coachingu nauki, gdzie wszystko można zważyć i zmierzyć to mam nadzieję, że mogą przybliżyć proces coachingu umysłom ścisłym. Poniżej moja top lista 5 formuł.

1. Najstarszy wzór dotyczący coachingu

P = p- i

(P= Performance (jakość działania, p=potential (potencjał), i = interference (przeszkody, bariery)

autor: Tim Gallway w książce “The Inner Game of Tennis”

2. Wzór na Zmianę

C = V x D x F > R

C=change (zmiana), V=vision of the future (wizja przyszłości), D=dissatisfaction of status quo (niezadowolenie z obecnego stanu), F=first step (pierwszy krok), R=resistance to change (opór przed zmianą)

autor: David Gleicher, formuła w wersji Kathie Dannemiller. 

3. Wzór na zachowanie osoby

B = f(P, E)

B=Behavior (zachowanie), f=function of (funkcja), P=Person (osoba), E-environment (otoczenie)

autor: Kurt Lewin

4. Wzór na zaufanie do coacha

T = (C + R + I)/S

T=trust (zaufanie), C=credibility (wiarygodność), R=reliability (niezawodność), I=intimacy (zażyłość) S=self-orientation (skupienie na sobie)

autorzy: David Maister,  Charles Green, Robert Galford w książce “The Trusted Advisor”

5. Wzór na Jakość Działania

P=f(S, C)

P=performance (jakość działania), f=function of (funkcja), S=support (wsparcie), C=challenge (wyzwanie)

autorzy: Robert M. Yerkes and John Dillingham Dodson