Przejdź do treści

Szkolenia

zapytaj mnie o warsztaty

Oferuję tylko szkolenia dla liderów i ich zespołów szyte na miarę bo wierzę, że każda sytuacja i wyzwania klienta są inne.

Kontraktuje się w obszarach, w których jestem pewien dostarczenia wartości dodanej.

Czasy liderów w pojedynkę rozwiązujących wszystkie problemy tego świata odeszły już, mam nadzieję, do historii. Stopień zmienności otoczenia, skala wyzwań stojącymi przed liderami powodują, że współdziałanie i skuteczność pracy zespołowej jest jednym z ważniejszych kompetencji współczesnego lidera.

I dlatego też zespół gwiazd to nie to samo co gwiazdorski zespół. Moją wiarę w działanie zespołowe, wiedzę i doświadczenie w tym obszarze przekazuję na szkoleniach z liderami, zespołami kierowniczymi i zarządami firm.

Jeśli na liście twoich priorytetów jest:

  • budowanie efektywnych zespołów wpierane przez kulturę organizacji opartą na otwartej komunikacji, feedbacku, szybkim i skutecznym rozwiązywaniu konfliktów
  • rozwijanie managerów na świadomych liderów
  • skuteczne wypracowywanie planów strategicznych, istotnych zmian w organizacji

to będę w stanie ci pomóc. Przykłady szkoleń, które realizuję poniżej.

szkolenia dla liderów

Aby skutecznie oraz ekologicznie dla siebie i innych zarządzać zespołem lider musi zacząć od siebie. Dopasowane do potrzeb warsztaty dla tych co chcą rozwijać się w tej roli. Zawierają budowanie kompetencji w trzech obszarach: zarządzania sobą, zarządzania innymi oraz zarządzania zespołem. Mało teorii a dużo praktyki. 

szkolenia z komunikacji

Wraz z rozwojem organizacji, powiększaniem się zespołu wzrasta rola pracy wspólnej. Ta z kolei wymaga kompetencji skutecznego komunikowania się i współdziałania. Efektywny zespół to modułowo zestawiony program trzech lub więcej warsztatów obejmujących elementy kluczowe elementy budowy silnego zespołu w oparciu między innymi o skuteczną komunikację, feedback, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje nastawione na współpracę, role zespołowe i zarządzanie emocjami.

warsztaty strategiczne

Nowa strategia lub struktura wymaga współdziałania zespołu kierowniczego oraz wypracowania planu aby zmobilizować całą organizację do wdrożenia zmiany. Mówiąc wprost trzeba się dogadać jak działać, na czym budować poparcie dla zmian. Facylitacja takiego procesu przez zewnętrznego eksperta pozwala skupić się wszystkim uczestnikom na wypracowaniu rozwiązań rozstawiając proces trenerowi-facylitatorowi.

Zapytaj mnie o warsztaty

Co mówią klienci

Elżbieta Różycka-Solinas - warsztaty dla mentorów

Jacek to świetny trener, mentor i konsultant – w tych rolach mam okazję bezpośrednio z nim pracować. Łączy inżynierskie systemowe podejście (czyli konkret: modele i procesy) z wielką uważnością na człowieka i gotowością do podążania za nim i jego potrzebami. Ma ogromne doświadczenie w roli mentora, świetny warsztat trenerski i to „coś”, co sprawia, że chce się za nim podążać. Doceniają to studenci Szkoły Mentorów Biznesu, w której Jacek jest trenerem, i uczestnicy Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu (edycja 2022), w której Jacek jest jednym z Opiekunów Merytorycznych. A do tego przemiły i pogodny człowiek.

Elżbieta Różycka-Solinas
Dyrektor Zarządzająca / Managing Director at Fundacja Liderek Biznesu

Renata Stradowska warsztaty strategiczne

Zawodowe miejsce, w którym jestem dzisiaj, zawdzięczam decyzjom, do których skłoniły mnie między innymi, a może przede wszystkim przemyślenia po warsztatach strategicznych prowadzonych przez Jacka. Warsztaty miały na celu wytyczyć wizję, w którym kierunku powinna podążać firma, którą teraz zarządzam oraz mojego miejsca w niej.
Warsztaty były przygotowane z dużą starannością. Jacek angażował się w nie na każdym etapie. W kreatywny sposób stawiał nam challange i zmuszał do myślenia poza schematami.
Jednocześnie wykazywał się empatią i stworzył pełną zrozumienia i bezpieczeństwa atmosferę podczas samych warsztatów. Z czystym sumieniem polecam go jako mentora/coacha.

Renata Stradowska
CEO/Partner at Aliganza Fashion Agency

Jacek facylitował warsztat dla Ośrodka Ewaluacji. Potrzebowaliśmy doprecyzować cele na kolejne lata i kroki z nimi związane. Wsparł nas w przygotowaniu się do niego, wskazując nad czym powinniśmy się wcześniej zastanowić. Podczas warsztatu ukierunkowywał, zadając niejednokrotnie niełatwe i niewygodne pytania :-). Jednak towarzyszył nam cały czas w procesie dochodzenia do konkluzji, zamykania i podsumowywania. Bardzo doceniam wiedzę i bogate doświadczenie Jacka oraz kompetencje miękkie: umiejętność dostosowania się do zmiany potrzeb, sytuacji i gotowość do elastycznego reagowania. Wątpliwości, które się pojawiały rozwiewał rozległą wiedzą dotyczącą pracy różnych organizacji.

Małgorzata Leszczyńska
Prezes Zarządu, Ośrodek Ewaluacji