Przejdź do treści
Strona główna > Mentoring > Programy Mentoringowe 

Programy Mentoringowe

Programy mentoringowe są niezwykle skutecznym narzędziem rozwojowym dla organizacji. Ich beneficjentami są mentees, mentorzy jak i sama organizacja. Analiza ponad 100 prac badawczych na przestrzeni 25 lat ukazuje szerokie spektrum korzyści w czterech głównych obszarach: 

mentoring wspiera osiąganie wyników

Osiąganie wyników
i wdrażanie dobrych praktyk 

Mentoring zwiększa motywację pracowników

Motywacja pracowników

Mentoring wpiera proces uczenia się i nabywania kompetencji

Rozwój wiedzy i umiejętności 

mentoring pomaga w procesach sukcesyjnych

Zarządzanie zmianą i sukcesją 


mentoring poprawia wydajność i wyniki
 • Poprawa wydajności oraz osiąganie wyników
 • Większe możliwości rozwoju kariery
 • Większe zaangażowanie w działalność firmy
 • Większa satysfakcja z pracy oraz motywacja
 • Zwiększenie umiejętności i zdolności
 • Szybsze uczenie się
 • Większa pewność siebie i lepsze samopoczucie

*procent prac badawczych wymieniających tę korzyść

Mentoring skutkuje lepszą komunikacją
 • Lepsze kompetencje przywódcze
 • Większa wydajność pracy dzięki lepszemu zrozumieniu kontekstu pracy pracowników
 • Lepsza komunikacja
 • Poprawa samoświadomości, satysfakcji z pracy i lojalności
 • Dostrzeganie i rozwijanie talentów
 • Nowa lub odświeżona wiedza i umiejętności

*procent prac badawczych wymieniających tę korzyść

Mentoring to recepta na lepsze morale i motywację w organizacji
 • Zmniejszona rotacja pracowników i zwiększenie retencji
 • Usprawnienie przepływu informacji i jakości komunikacji
 • Poprawa relacji, morale i motywacji
 • Pogłębienie wiedzy biznesowej
 • Większa wiedza w organizacji na temat polityki biznesowej, produktów i klientów firmy
 • Zapewnienie efektywnego i skutecznego transferu kompetencji od osób doświadczonych do osób, które tego ich potrzebują

*procent prac badawczych wymieniających tę korzyść

Umów się na bezpłatną konsultację.


Mam kompetencje aby wspierać organizatorów programów mentoringowych w ciągu całego okresu życia projektu.

Pomogę przeprowadzić proces selekcji mentorów i mentees, doboru ich w pary oraz przygotuję niezbędne dokumenty potrzebne w procesie.

Przeprowadzę szkolenie mentorów i mentee aby byli gotowi do wypełnienia swoich ról w programie. Zapewnię superwizje dla mentorów oraz pomogę w profesjonalnej ewaluacji programu.

Mam doświadczenie w projektowaniu i merytorycznym wspieraniu programów mentoringowych w organizacjach komercyjnych, pozarządowych oraz instytucjach edukacyjnych.

Jestem akredytowanym mentorem EMCC na poziomie Practitioner. Rozumiem kontekst organizacyjny i środowisko pracy moich klientów.

Mam ponad 25. letnie doświadczenie pracy w międzynarodowej korporacji. Przez ostanie 20 lat współpracowałem jako wykładowca z wieloma instytucjami edukacyjnymi M. in. z Francuskim Instytutem Zarządzania, Akademią Leona KoźmińskiegoSzkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od czasów studiów działam w organizacjach pozarządowych.

Jestem trenerem Szkoły Mentorów Biznesu – zaprojektowanej i realizowanej przez Stibitz dla Fundacji Liderek Biznesu. Program jako pierwszy w Polsce otrzymał międzynarodową akredytację EQA EMCC.

Jestem opiekunem merytorycznym największego w Polsce programu mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu oraz inicjatorem i współautorem pierwszego w Polsce raportu o programach mentoringowych.

wdrażanie programu mentoringowego

Co mówią klienci

Monika Sarnecka koordynatorka programu mentoringowego UW

Dzięki opiece merytorycznej Jacka już pierwsza edycja programu Mentoring UW, którą współorganizowałam z Olą Woźniak z Inkubatora UW, zyskała bardzo dobre oceny zarówno wśród mentee, jak i mentorów. Jacek to przemiły profesjonalista zaangażowany w projekt i chętnie dzielący się wiedzą. Nie wyobrażałam sobie innego opiekuna merytorycznego przy kolejnej edycji programu.

Monika Sarnecka
Inicjatorka powstania Klubu Absolwentów UW

Elżbieta Różycka-Solinas dyrektorka Fundacji Liderek Biznesu

Jacek to świetny trener, mentor i konsultant – w tych rolach mam okazję bezpośrednio z nim pracować. Łączy inżynierskie systemowe podejście (czyli konkret: modele i procesy) z wielką uważnością na człowieka i gotowością do podążania za nim i jego potrzebami. Ma ogromne doświadczenie w roli mentora, świetny warsztat trenerski i to „coś”, co sprawia, że chce się za nim podążać. Doceniają to studenci Szkoły Mentorów Biznesu, w której Jacek jest trenerem, i uczestnicy Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu (edycja 2022), w której Jacek jest jednym z Opiekunów Merytorycznych. A do tego przemiły i pogodny człowiek.

Elżbieta Różycka-Solinas
Dyrektor Zarządzająca / Managing Director at Fundacja Liderek Biznesu