Przejdź do treści

Czas na 
osiąganie
twoich celów
w roli lidera
jest teraz

Dowiedz się jak mogę Ci w tym pomóc.
Umów się na bezpłatną konsultację.

executive coaching i mentoring dla liderów
coaching biznesowy dla liderów

W coachingu biznesowym wspieram liderki i liderów oraz ich zespoły w osiąganiu celów. Pracuję w środowisku biznesu, które poznałem w czasie mojej 25. letniej kariery w korporacji. Moją specjalnością jest coaching dla wyższej kadry menedżerskiej (executive coaching) oraz coaching przywództwa (leadership coaching)

Często pracuję z ekspertkami i ekspertami profesji technicznych pomagając im w budowaniu kompetencji przywódczych oraz pozycji w organizacji. 

executive mentoring

Wspieram organizacje we wdrażaniu programów mentoringowych. Przygotowuję mentorów i mentees do ich roli w programie oraz superwizuję mentorów. 

Do projektów wnoszę moje doświadczenie mentora liderów, trenera Szkoły Mentorów Biznesu – zaprojektowanej i realizowanej przez Stibitz dla Fundacji Liderek Biznesu oraz opiekuna merytorycznego wielu programów, w tym największego w Polsce programu mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu 

warsztaty, przywództwo, komunikacja, strategia, facylitacja

W organizacjach, którymi zarządzałem budowałem kulturę nastawioną na jakość przywództwa, osiąganie celów, zwiększanie satysfakcji klientów, doceniającą wkład każdego pracownika, wspartą jasną wizją i strategią oraz transparentną komunikacją nastawioną na współpracę,

W tych obszarach wnoszę wartość dodaną pracując z liderami i ich zespołami jako trener, facylitator i wykładowca akademicki. 

executive coaching i mentoring

Jestem akredytowanym coachem i mentorem EMCC na poziomie Practioner. Jako trener i facylitator wspieram liderów i ich zespoły w rozwoju kompetencji przywódczych, komunikacji i osiąganiu celów w zespole. Rozumiem dobrze szybko zmieniające się otoczenie biznesowe i wyzwania, które się z tym wiążą. Przez 20-lat jako CEO zarządzałem lokalnymi i globalnymi zespołami międzynarodowej korporacji. Byłem członkiem zespołów menadżerskich, które transformowały biznes dostosowując jego organizację do radykalnych zmian w otoczeniu. Jestem liderem, który wnosi do coachingu i mentoringu pasję i doświadczenie biznesowe.

Mam dyplom magistra inżyniera z Politechniki Warszawskiej. Jestem również absolwentem programu Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Advanced Management Program w IESE Business School oraz Diploma in Professional Coach-Mentoring w The Oxford School of Coaching & Mentoring.

Jestem przede wszystkim praktykiem biznesu ale posiadam też doświadczenie wykładowcy akademickiego z kilku renomowanych uczelni wyższych. Obecnie prowadzę zajęcia z przywództwa w programie Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. 

Pracuję w języku polskim i angielskim.

Zobacz więcej

Dla kogo jest coaching?

Dla świadomych liderów, którzy napotkali przeszkody na drodze swojego rozwoju. Dla osób, które chcą poczuć się pewniej w roli lidera, skuteczniej realizować cele dbając o siebie i o zespół. Potrzebują coś zmienić w sposobie w jakim działają, dokonać ważnej dla siebie zmiany, i w tym celu szukają poufnej relacji z osobą, która pomoże im to wszystko zrealizować. Dowiedz się więcej o tym, czym jest coaching biznesowy.

Jakie są warunki konieczne do skutecznego coachingu? 

Po stronie coacha są to jego kompetencje poświadczone akredytacją. Po stronie klienta jest dwie ważne rzeczy. Po pierwsze on sam musi chcieć zmiany. Coaching, do którego pracownik czuje się przymuszony nie przyniesie pozytywnych efektów. Po drugie klient musi być gotowy na otwartą i szczerą relację z coachem, której poufność gwarantuje kodeks etyczny organizacji, która akredytowała coacha. 

Skąd wiadomo, że coaching jest skuteczny? 

W wymiarze subiektywnym to są opinie osób, które zdecydowały się na taki proces i potrafią nazwać konkretne korzyści, które z tego powodu uzyskały. Zapraszam do zapoznania się z opiniami moich klientów. W wymiarze naukowym cały czas przeprowadza się wiele prób pomiaru skuteczności coachingu. W badaniu zrealizowanym na zlecenie International Coaching Federation i PwC określono zwrot i z inwestycji w coaching na poziomie 700%.

Kiedy wybrać coaching a kiedy mentoring?

Oba procesy mają więcej podobieństw niż różnic. W coachingu, coach pracuje wyłącznie na zasobach klienta. Nie musi mieć kompetencji w obszarach, które wybrał klient do coachingu, choć znajomość środowiska klienta w przypadku coachingu biznesowego jest ważna. Mentoring nazywany jest coachingiem plus. Tym „plusem” jest osoba mentora a konkretnie jego doświadczenie, wiedza i osobowość. Mentorem jest się w obszarach, w których ma się kompetencje, a które pragnie rozwijać mentee. Ja kontraktuję się najczęściej na mentoring w obszarach: nowoczesnego przywództwa, zarządzania zespołem, pozycji w organizacji, zarządzania międzykulturowego, inspirowania i motywowania, wywierania wpływu, poszukiwaniu własnego stylu przywództwa, inteligencji emocjonalnej.

Jakie są różnice pomiędzy leadership coaching a executive coaching?

To są bardzo podobne procesy. W leadership coachingu pracuję z klientem nad jego skutecznością w roli lidera ze wszystkim co się z tą rolą wiąże.  Moimi klientami są często wybitni eksperci profesji technicznych, którzy potrzebują więcej pewności siebie w byciu liderem dla swojego zespołu aby osiągać ambitne cele.

Executive coaching to coaching dla wyższej kadry zarządzającej, właścicieli firm oraz członków zarządów. Zarówno dla osób, które już pełnią takie funkcję jak i dla osób, które do nich aspirują ewentualnie są przygotowywane przez organizację do objęcia stanowisk zarządczych. Przywództwo jest ważnym aspektem niemal każdego procesu executive coachingu bo wraz ze wzrostem odpowiedzialności organizacyjnej mniej liczą się kompetencje zawodowe lidera a bardziej zdolność pociągania za sobą ludzi w organizacji, aby wpierali wizję i plany strategiczne firmy i realizowali postawione cele. W executive coachingu mogą pojawić się też inne aspekty jak na przykład: rola klienta w zarządzie firmy, relacja z organami nadzorującymi, budowanie pozycji w międzynarodowym środowisku korporacyjnym, sukcesja.

Za co odpowiada coach-mentor a za co klient w procesie coachingu-mentoringu?

W największym skrócie coach-mentor odpowiada za posiadanie potwierdzonych certyfikatem lub indywidualną akredytacją kompetencji coachingowych i mentoringowych oraz za prowadzenie procesu zgodnie z zasadami coachingu-mentoringu. Klient odpowiada za realizację swoich celów, własny rozwój i naukę. Mentor dodatkowo odpowiada za posiadanie kompetencji w obszarze poddanym mentoringowi

Co to znaczy, że coach-mentor ma certyfikację a co oznacza, że ma akredytację?

Certyfikowany coach-mentor to osoba, która ukończyła kurs coachingowy i otrzymała certyfikat szkoły, która taki kurs organizowała. Potwierdzeniem jakości nauczania jest posiadanie przez szkołę akredytacji jednej z międzynarodowych lub lokalnych organizacji coachingowych-mentoringowych.

Akredytowany coach-mentor to osoba, która poza ukończeniem edukacji coachingowej i/lub mentoringowej posiada swoje kompetencje potwierdzone w formie indywidualnej akredytacji w jednej z uznawanych na świecie organizacji coachingowych lub mentoringowych. Najważniejsze wymieniono w odpowiedzi na kolejne pytanie. Akredytacje są przyznawane na określony czas (trzeba je odnawiać) oraz na określonym stopniu kompetencji. 

Co oznaczają skróty EMCC, ICF, IC, ICC?

Skróty oznaczają nazwy organizacji akredytujących coachów bądź coachów-mentorów. EMCC – European Mentoring & Coaching Council akredytuje coachów-mentorów na 4 stopniach kompetencyjnych. Stowarzyszenie zrzesza ok 10000 członków globalnie z czego ok 200 w Polsce (stan na czerwiec 2022). ICF – Intenational Coaching Federation zrzesza ok 26000 coachów akredytowanych na trzech poziomach kompetencyjnych na całym świecie z czego około 700 osób w Polsce. ICC – International Coaching Community – zrzesza ok 15000 coachów na całym świecie. IC – Izba Coachingu to rodzima organizacja z 60. coachami akredytowanymi w Polsce.

Ile czasu trwa proces coachingowy/mentoringowy?

Odpowiem ulubioną odpowiedzią konsultantów – to zależy :). Typowy proces coachingowy-mentoringowy to 6-9 sesji. W zależności od częstotliwości sesji trwa od 4 do 6 miesięcy. Zdarzają się procesy krótsze o charakterze interwencyjnym ale relacja coachingowa a tym bardziej mentoringowa może też być dłuższa niż rok. Często typowy proces przeradza się po jego zakończeniu w zwoływane ad hoc spotkania z mentorem w celu omówienia sprawy ważnej dla klienta w danym momencie.

Jak często odbywają się sesje? 

Ja najczęściej spotykam się z klientami co 2-3 tygodnie. Wynika to z dwóch czynników. Po pierwsze coaching i mentoring dzieją się także pomiędzy sesjami. W tym czasie klient może wdrożyć działania, które wypracował na sesjach. Odstęp między sesjami powinien to umożliwiać. Z drugiej strony procesowi, zwłaszcza na początku relacji dobrze robi dynamika, którą trudno utrzymać kiedy sesje odbywają się w odstępach większych niż 4-5 tygodni. Wyjątkiem są interwencyjne spotkania z mentorem zwoływane według potrzeby.

Umów się na bezpłatną konsultację

FAQ, coaching, mentoring, akredytacja, dla kogo coaching?

Co mówią klienci

Witold Ziobrowski

Miałem przyjemność współpracować z Jackiem jako moim Coachem i Mentorem. Z poziomu Executive Managera szczególnie ważne dla mnie jest Jacka doświadczenie jako lidera i praktyka biznesu. Połączenie wiedzy Szefa praktyka i Coacha i osoby rozumiejącej różne biznesy jest jego super dobrą stroną. Z przyjemnością polecam go jako Coacha/ Mentora szczególnie ludziom z poziomu członków zarządów, a także wszystkim szefom

Witold Ziobrowski
Vice President, Infinity Group

Elżbieta Różycka-Solinas

Jacek to świetny trener, mentor i konsultant – w tych rolach mam okazję bezpośrednio z nim pracować. Łączy inżynierskie systemowe podejście (czyli konkret: modele i procesy) z wielką uważnością na człowieka i gotowością do podążania za nim i jego potrzebami. Ma ogromne doświadczenie w roli mentora, świetny warsztat trenerski i to „coś”, co sprawia, że chce się za nim podążać. Doceniają to studenci Szkoły Mentorów Biznesu, w której Jacek jest trenerem, i uczestnicy Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu (edycja 2022), w której Jacek jest jednym z Opiekunów Merytorycznych. A do tego przemiły i pogodny człowiek.

Elżbieta Różycka-Solinas
Dyrektor Zarządzająca / Managing Director at Fundacja Liderek Biznesu

Romeo Grzębowski

I strongly recommend Jacek as Coach and Mentor. He was extremely helpful in my development process especially during difficult moments of the global health crisis. What I really value is his leadership maturity. We could easily switch from the coaching mode into mentoring mode and use his seasoned CEO experience

Romeo Grzębowski
Partner, Extended Tools

Coaching DO

Coaching Od i Do

„Będziesz mnie Pan naprawiał” słyszy coach na pierwszej sesji od klienta. Skąd to prz…

Zdrowy organizm działa

„Zdrowy organizm żyje i działa, dopiero chory zastanawia się nad soba”. [dr Be…

najkrótsza sesja mentoringowa

Najkrótsza sesja mentoringowa w moim życiu

W wieku 32 lat niespodziewanie zostałem dyrektorem generalnym firmy z kilkuletnią historią…

Kontakt

Jacek Bełdowski

Executive Coach i Mentor

602 333 350

Wyślij wiadomość