Przejdź do treści
Strona główna > Coaching > Executive Coaching

Executive Coaching

Umów się na bezpłatną konsultację.

Executive coaching

O tym czym jest coaching w ogóle i w szczególności coaching biznesowy napisałem tutaj.

Executive coaching to coaching dla wyższej kadry zarządzającej, właścicieli firm oraz członków zarządów. Zarówno dla osób, które już pełnią takie funkcję jak i dla osób, które do nich aspirują ewentualnie są przygotowywane przez organizację do objęcia stanowisk zarządczych.

Przywództwo jest ważnym aspektem niemal każdego procesu executive coachingu bo wraz ze wzrostem odpowiedzialności organizacyjnej mniej liczą się kompetencje zawodowe lidera a bardziej zdolność pociągania za sobą ludzi w organizacji, aby wpierali wizję i plany strategiczne firmy i realizowali postawione cele.

W executive coachingu mogą pojawić się też inne aspekty jak na przykład:

 • rola klienta w zarządzie firm
 • relacja z organami nadzorującymi
 • budowanie pozycji w międzynarodowym środowisku korporacyjnym
 • sukcesja.

Moimi klientami są często wybitni eksperci profesji technicznych, którzy potrzebują więcej pewności siebie w byciu liderem dla swojego zespołu aby osiągać ambitne cele.

Pełniąc przez ponad 20 lat funkcję CEO w polskim oddziale globalnej korporacji wiem jak samotnym bywa na szczycie. Dzięki executive coachingowi lider nie musi samodzielnie stawiać czoła wyzwaniom przywództwa. Po pierwsze jest wiele spraw, które niechętnie poruszamy w rozmowach z przełożonym, kolegami z zarządu czy radą nadzorczą. Executive coaching jest unikalną możliwością przedyskutowania z coachem wszelkich tematów związanych z zarządzaniem firmą, ludźmi, relacjami z przełożonym. Po drugie świadomy coach znający otoczenie biznesowe jest wartościowym sparing partnerem. Stawia wyzwania, jest wsparciem w najtrudniejszych wyzwaniach i decyzjach lidera. Pracę z executive coachem można zacząć w dowolnym momencie. Wystarczy niewiele. Gotowość wejścia w szczerą i otwartą relację, zdolność przyjmowanie szczerych informacji zwrotnych, ale nade wszystko pragnienie zostania silniejszą wersją samego siebie – liderem, który pełni swoją rolę ekologicznie dla siebie i innych.

Bezpośrednim powodem może być np:

 • Potrzeba usłyszenia perspektywy osoby z zewnątrz aby pogodzić różne opinie członków swojego zespołu i podjąć właściwe decyzje 
 • konieczność wdrożenia w firmie nowej strategii
 • Rozpoczęcie procesu zmian organizacyjnych lub innych o dużym wpływie na biznes
 • Chęć skuteczniejszego zarządzania zwiększonym stresem i poczuciem przytłoczenia zadaniami
 • Potrzeba znalezienia sparing partnera, który rozumie wyzwania lidera na szczycie, ale nie jest uwikłany w żadne relacje w organizacji klienta
 • Potrzeba aby na chwilę się zatrzymać i zastanowić się nad kierunkami działań, ocenić sytuację, określić dostępne zasoby
 • Chęć dobrego przygotowania się do znacznego zwiększenie zakresu odpowiedzialności
 • Chęć rozwijania stylu liderskiego opartego w większym stopniu na inteligencji emocjonalnej
 • Aspiracja do objęcia stanowiska dyrektorskiego, członka lub prezesa zarządu
 • Objęcie stanowiska dyrektorskiego, członka lub prezesa zarządu
 • Potrzeba wsparcia w praktycznym wdrażaniu wiedzy zdobytej na szkoleniach i programach przywódczych

W coachingu to klient wnosi swoje cele i potrzebę zmiany. Poniżej lista przykładowych celów realizowanych w mojej pracy z klientami:

 • Lepsze poznanie swojego naturalnego stylu przywództwa
 • Nowe, skuteczne sposoby interakcji z zespołem i kierowania nim
 • Większa pewność siebie. Świadomość swojej sprawczości i umiejętność przełożenia marzeń i celów na działania
 • Poprawa wydajności dzięki lepszej komunikacji
 • Zwiększona retencja pracowników dzięki lepszemu zrozumieniu motywacji swojej i innych, skutecznemu przekazywaniu wizji i wartości firmy pracownikom
 • Większa Inteligencja emocjonalna, kluczowa kompetencja współczesnego lidera. Po pierwsze empatia czyli zdolność rozpoznawania emocji u innych, rozpoznawanie i zarządzanie własnymi emocjami, rozumienia co one do nas mówią, jak nasze emocje wpływają na innych. Po drugie, to większa samoświadomość. Po trzecie to umiejętność widzenia sytuacji z perspektyw innych osób. Po czwarte, to większe zdolności społeczne, które pozytywnie wpływają na komunikację, pracę w zespole. I wreszcie po piąte, to lepsza umiejętność słuchania, przyjmowanie informacji zwrotnej i zadawanie lepszych pytań.
 • Osiąganie lepszych wyników. Coaching pozwala zrozumieć jak to co myślisz wpływa na twoje emocje, jak twoje emocje wpływają na twoje zachowanie i wreszcie jak twoje zachowanie wpływa na wyniki twojego zespołu i całej firmy
 • Umiejętność budowania zespołów które idą za liderem 
 • Lepsze zarządzanie relacjami nie tylko z podwładnymi ale też z przełożonymi
 • Oprócz robienia rzeczy właściwie (doing THINGS RIGHT), także a może przede wszystkim, robienie właściwych rzeczy (doing RIGHT THINGS)
 • Znajomość swoich mocnych słabych stron aby wykorzystywać swoje zasoby w pełni, neutralizować słabości i dostrzegać obszary, których lider był nieświadomy

Umów się na bezpłatną konsultację.

Obszernie o podobieństwach i różnicach między coachingiem a mentoringiem napisałem tutaj. Przy wielu podobieństwach jest jedna duża różnica. W coachingu coach pracuje wyłącznie na zasobach klienta. Nie ma tam transferu wiedzy biznesowej coacha.

Mentoring prowadzony przez profesjonalnego coacha-mentora to taki coaching+. Tym dodatkiem jest osoba coacha-mentora i jego wiedza oraz doświadczenie, którymi umiejętnie się dzieli.

Jestem akredytowanym coachem-mentorem EMCC. Wnoszę do coachingu-mentoringu doświadczenie biznesowe z międzynarodowej korporacji. Przez ponad dwie dekady na stanowisku dyrektora generalnego zarządzałem lokalnymi i globalnymi zespołami. W swojej karierze doskonaliłem międzykulturowe umiejętności menedżerskie i przywódcze, nauczyłem się budować zaufanie w lokalnych organizacjach, które miały wysoki stopień autonomii. Posiadam silne kompetencje w komunikacji interpersonalnej, budowaniu dobrze funkcjonujących międzynarodowych zespołów i międzykulturowych grup projektowych, prowadzeniu negocjacji win-win.

Obszary mentoringu, w których pracuję to: 

 • nowoczesne przywództwo
 • inspirowanie i motywowanie
 • komunikacja
 • wywieranie wpływu
 • rola w zespole/organizacji,
 • własny styl przywództwa
 • wyznaczanie celów
 • projektowanie struktury organizacji
 • inteligencja emocjonalna
 • rozumienie własnych zachowań, wartości i przekonań oraz budowanie relacji.

To czy pracuję jako coach czy coach-mentor zależy od tego czego potrzebuje klient aby dokonać zmiany i osiągnąć cel oraz od tego czy moja wiedza i doświadczenia są adekwatne aby być mentorem dla klienta w obszarach nad którymi pracuje.

Umów się na bezpłatną konsultację.

Co mówią klienci

Pan Jacek to profesjonalista w swoich fachu. Dzięki niemu dotknęłam wielu obszarów z których wcześniej nie zdawałam sobie sprawy. Jednocześnie naprowadzając mnie na pewne rozwiązania sam udzielał bardzo pomocnych wskazówek i ćwiczeń.
Dał się poznać jako osoba empatyczna i nienachalnie wymagająca bez chodzenia na skróty. Ogromne życiowe doświadczenie i umiejętność dzielenia się sprawiły, że czekałam na nasze sesje.
Czuję pewność i motywację do dalszej pracy nad sobą. Uważam, że to był dobrze zainwestowany czas. Polecam!

Anna Rutkowska
Vice President at Vet Planet Ltd

Michał Lewiński

I knew Jacek prior to our coaching sessions, which could have worked both ways during the journey that we embarked on. Luckily, my doubts were unfounded as the coaching that Jacek led was nothing but professional and supportive. We managed to reach very interesting conclusions and these in turn resulted in real career decisions for me. I strongly recommend Jacek to anyone looking for some professional guidance regardless of level or specialization!

Michał Lewiński
Partner | True Search | GTM | B2B SaaS | Proptech 

Marta Ludwiczak

Jacek jest niesamowitym rozmówcą i czujnym słuchaczem. W swojej pracy coacha i mentora łączy wiele perspektyw: ludzką, inżynieryjną, zarządczą, liderską a to sprawia, że rozmowa otwiera się na nierzadko zaskakujących płaszczyznach. Wnikliwa obserwacja i jeszcze celniejsze pytania z warsztatu Jacka stanowią silny fundament tych rozmów. Z pełnym przekonaniem chwalę i polecam!

Marta Ludwiczak
CFO, Board Member I GLS Poland