Przejdź do treści
Strona główna > Coaching > Team Coaching 

Team Coaching

W coachingu zespołu coach pełni rolę po części facylitatora procesu, trenera, coacha, strażnika zasad bezpiecznej i konstruktywnej pracy zespołu. Klientem dla coacha jest zawsze zespół. W coachingu zespołowym zespół przy wsparciu coacha pracuje nad celami zespołu a nie nad indywidualnymi celami członków zespołu. Po coaching zespołowy warto sięgnąć gdy:

 • Nowy zespół się konstytuuje (na przykład po połączeniu dwóch zespołów kierowniczych)
 • Nowy lider zostaje szefem zespołu i chce zmienić sposób w jaki zespół działa
 • Sytuacja firmy lub czynniki zewnętrzne wymagają zmiany kultury firmy
 • Wdrażana jest zmiana, która wpływa na sytuację członków zespołu (nowa organizacja pracy, trudna sytuacja firmy, ambitne cele)
 • Występują trudności we współpracy w zespole
 • Występują trudności we współpracy zespołu z resztą firmy

Aby o ocenić czy zespołowi potrzebny jest na team coaching przyjrzyj się czy występują następujące symptomy:

 • Nie wszyscy członkowie zespołu odzywają się na spotkaniach
 • Wiele kwestii poruszanych na spotkaniach zespołu jest potem omawianych w kuluarach w mniejszych grupkach
 • Członkowie zespołu zarzucają sobie wzajemnie brak kompetencji lub złą wolę
 • Cele indywidualne członków zespołu mają priorytet przez celami zespołu
 • Członkowie zespołu mają różne pojmowanie pożądanej jakości pracy
 • Członkowie zespołu kierują się rozbieżnymi systemami wartości gdy chodzi o pracę zespołową
 • Członkowie zespołu nie mają do siebie zaufania
 • Członkowie zespołu niechętnie udzielają sobie szczerego feddbacku

Umów się na bezpłatną konsultację w sprawie team coachingu.

Co mówią klienci

Witold Ziobrowski

Miałem przyjemność współpracować z Jackiem jako moim Coachem i Mentorem. Z poziomu Executive Managera szczególnie ważne dla mnie jest Jacka doświadczenie jako lidera i praktyka biznesu. Połączenie wiedzy Szefa praktyka i Coacha i osoby rozumiejącej różne biznesy jest jego super dobrą stroną. Z przyjemnością polecam go jako Coacha/ Mentora szczególnie ludziom z poziomu członków zarządów, a także wszystkim szefom

Witold Ziobrowski
Vice President, Infinity Group

Jacek is part of that rare bread of leaders who’s natural style lends itself so well to coaching. A terrific listener and thinker. Someone who is easy to connect with, is curious about what’s going on for you and has compassion for the people he works with. Jacek brings with his coaching impressive experience in the business world. He has led businesses, been part of senior teams who have transformed businesses and indeed adapted to radical changes in organisation and indeed markets. Jacek is a pleasure to work with and has a great sense of fun. Enjoy

Dawn Cordy
executive coach, Cordy Associates Ltd

Romeo Grzębowski

I strongly recommend Jacek as Coach and Mentor. He was extremely helpful in my development process especially during difficult moments of the global health crisis. What I really value is his leadership maturity. We could easily switch from the coaching mode into mentoring mode and use his seasoned CEO experience

Romeo Grzębowski
Partner, Extended Tools